Исчистете го вашиот личен дигитален простор!

Исчистете го вашиот личен дигитален простор!

  • Реорганизирај го твоето и-мејл сандаче
  • Направи реорганизација на фајловите во твојот компјутер
  • Прозорчиња и обележани страници на прелистувачот

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски .

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_____________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.