Колку просечно се отворени министерствата на Западен Балкан?

Регионалниот Индекс на отвореност мери колку институциите се отворени за граѓаните и општеството.

  • Северна Македонија 58.6%
  • Црна Гора 48.2%
  • Босна и Херцеговина 38.5%
  • Србија 46.8%