Колку се отворени парламентите на Западен Балкан?

Регионалниот Индекс на отвореност мери колку институциите се отворени за граѓаните и општеството.

  • Собрание на автономна покраина Војводина 29.2%
  • Парламент на Федерација БиХ 33.3%
  • Народно собрание на Република Српска 42.3%
  • Парламент на Република Црна Гора 85.5%
  • Собрание на Република Северна Македонија 71.9%
  • Парламентарно собрание на Босна и Херцеговина 61.2%
  • Народно собрание на Република Србија 56.9%