Колку се отворени владите на Западен Балкан?

Регионалниот Индекс на отвореност мери колку институциите се отворени за граѓаните и општеството.

  • Влада на Република Српска 35.9%
  • Покраинска влада на Војводина 30.5%
  • Влада на Република Србија 45.5%
  • Влада на Република Црна Гора 58.2%
  • Советот на министри БиХ 75.5%
  • Влада на Федерација БиХ 38.2%
  • Влада на Република Северна Македонија 82.7%