Наративен извештај за „Општи податоци за состојбите со ИКТ во Р.Македонија 2003-2004“

Зипуван Adobe Acrobat PDF документ.

Истражување: Наративен извештај за „Општи податоци за состојбите со ИКТ во Р.Македонија 2003-2004“