Препораки За Заедничка Акција За Градење Општествена Отпорност Кон Штетните Влијанија На Дезинформациите

Како резултат на истражувачкиот процес и анализата на податоците во рамките на активностите за борба против дезинформации, дополнети преку процесот на отворени консултации меѓу Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, Советот за етика во медиумите (СЕММ), Здружението на новинари на Македониjа (ЗНМ), Синдикатот на новинари и медиумски работници (ССНМ), Институт за медиуми и аналитика (ИМА), НВО-Инфоцентарот, Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), Граѓанската асоцијација МОСТ, Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје (ИОХН-С), ЦИВИЛ – Центар за слобода и низа стручни лица и претставници на засегнатите страни од граѓанскиот, јавниот и приватниот сектор, иницијалната група организации ги предлага следниве препораки како основа за заедничка општествена акција за решавање на овој општествен проблем.