Визуелизација – Услови и правила

Во практична смисла, кога имаме пристап до производи, се откажуваме од различни права врз нашите податоци и како тие може да се користат.

Иако е побрзо да се кликне „Се согласувам“, знаеме ли на што се согласуваме?

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________

Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.