Визуелизација – Отворени податоци Државен пазарен инспекторат (ДПИ)

Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација обезбеди техничка поддршка на Државниот пазарен инспекторат во процесот на отворање на нивните податоци.

Како резултат на спроведените активности ДПИ објави 7 нови податочни сетови во отворен формат на порталот за отворени податоци data.gov.mk.

На визуелизацијата подолу погледнете ги вкупните резултати од обезбедената поддршка на ДПИ за отворени податоци.