Визуелизација – Отворени податоци Министерство за локална самоуправа (МЛС)

Во текот на 2020 година Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација обезбеди техничка поддршка на Министерството за локална самоуправа во процесот на отворање на нивните податоци.

Како резултат на спроведените активности објавени се 10 податочни сетови во отворен формат на веб страната на МЛС.

На визуелизацијата подолу погледнете ги вкупните резултати од обезбедената поддршка на МЛС за отворени податоци.