Визуелизација – Отворени податоци Управа за Јавни приходи (УЈП)

Фондацијата Метаморфозис, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација обезбеди техничка поддршка на Управата за јавни приходи во процесот на отворање на нивните податоци.

Како резултат на спроведените активности УЈП објави 9 нови податочни сетови во отворен формат на порталот за отворени податоци data.gov.mk.

На визуелизацијата подолу погледнете ги вкупните резултати од обезбедената поддршка на УЈП за отворени податоци.