Изработка на веб-сајтови и веб апликации

Фондацијата Метаморфозис нуди изработка на ИТ решенија, развивани според потребите на клиентите или како дел од проект. Метаморфозис нуди поволни и квалитетни услуги за развој, адаптација, локализација и ажурирање на веб содржини, особена специјализирани за развој на повеќејазични решенија со користење на CMS Joomla.

Следува скратена верзија од листата на изработени веб-сајтови од страна на Фондацијата Метаморфозис од 2001 година:

Бр. Веб-сајт Јазици
1 Фондација Метаморфозис
www.metamorphosis.org.mk
македонски,
англиски
2 Иnститут отворено општество Македонија
www.soros.org.mk
македонски,
англиски
3 Mакедонско радио и телевизија
www.mrt.com.mk
македонски, албански, турски, влашки, ромски, српски, босански, бугарски, грчки, англиски
4 Слободен пристап до информации од јавен карактер
www.spinfo.org.mk
македонски,
албански,
англиски
5 Портал за музика
www.muzika.net.mk
македонски
6

Портал за антикорупција
www.antikorupcija.org.mk

македонски,
англиски
7 Веб-магазин “Агора”
www.agora.org.mk
македонски,
српски,
албански
8 Brain Drain – информациски систем
www.braindrain.org.mk
македонски
9 Онлајн мрежа на невладини организации во Македонија
www.mango.org.mk
македонски,
англиски
10 Отворена власт
www.opengov.org.mk
македонски
11 Центри за поддршка на НВО
www.ngocenters.org.mk
македонски,
албански,
англиски
12 Vox Populi – форум
www.voxpopuli.org.mk
македонски, албански, англиски
турски, ромски, српски
13 Интернационална конференција e-Society.Mk
www.e-society.org.mk
македонски,
албански, англиски
14 Министерство за правда
www.pravda.gov.mk
македонски,
англиски
15 Проект за поддршка на човековите права
www.hrsp.org.mk
македонски
16 Центри за поддршка на НВО
www.nvocentri.org.mk
македонски,
албански,
англиски
17 Заеднички вредности
www.cv.org.mk
македонски,
англиски
18 Акција Здруженска
www.zdruzenska.org.mk
македонски,
англиски
19 Детски театарски центар
www.ctc.org.mk
македонски, албански,
турски, англиски
20 НВО инфо центар
www.nvoinfocentar.org.mk
македонски,
англиски
21 Општина Прилеп
www.prilep.gov.mk
македонски,
англиски
22 Општина Кавадарци
www.kavadarci.gov.mk
македонски,
англиски
23 Општински форум
www.lgforum.org.mk
македонски,
албански,
англиски
24 New Balkan Politics Journal
www.newbalkanpolitics.org.mk
англиски
25 Програма за образование на Роми
www.romaedu.org.mk
македонски
26 Систем за поддршка на ИТ администратори
www.adminlg.org.mk
македонски
27 Криејтив комонс Македонија
www.cc.org.mk
македонски
28 Дијалог за интеракција, застапување и градење на мрежни капацитети во Југоисточна Европа
www.dianet.org
македонски, албански,
босански, хрватски, српски
29 Награда на Светскиот самит
www.wsa.org.mk
македонски
30 Под исто сонце
www.podistosonce.org.mk
македонски
31 Иницијатива за информациска сигурност
www.isi.org.mk
македонски,
англиски
32 Форуми во заедницата
www.forumivozaednicata.com.mk
македонски,
албански,
англиски
33 Филолошки студии
www.philologicalstudies.org
македонски, англиски,
руски, словенски, хрватски
34 Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет
www.crisp.org.mk
македонски,
албански
35 Добро управување
www.gg.org.mk

македонски

Контактирајте ја Фондацијата Метаморфозис доколку сте заинтересирани.

Назад кон: Услуги

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

Изработка

на

веб-сајтови

и

веб

апликации