Компјутерски курсеви

Обуките (курсевите) може да се состојат од еден или повеќе модули.

 • Модулите може да се комбинираат според потребите на клиентот.
 • Минимален број на учесници за одржување на една обука е 6.
 • Модулите за канцелариско работење со производите на Мајкрософт (М1, М3, М5, М7, М9, М11, М13, М15) се компатибилни со наставниот план за европскиот сертификат Xpert.
 • Модулите за канцелариско работење со употреба на слободен софтвер (М2, М4, М8, М10, М12, М14, М16) исто така ја користат методологијата на Xpert.

M1
Име Користење компјутери I: Microsoft Windows
Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

 • увид во структурни и работни компоненти на типичен PC
 • користење и конфигурација на корисничкиот интерфејс
 • организирање податоци и управување со датотеки (Windows Explorer)
 • преглед на основни операции во рамки на апликации (основна работа со текст – Notepad и WordPad)
 • користење поддршка за повеќе јазици

M2
Име Користење компјутери I: Linux (Ubuntu)

Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

 • увид во структурни и работни компоненти на типичен PC
 • користење и конфигурација на корисничкиот интерфејс
 • организирање на податоци и управување со датотеки (Nautilus)
 • преглед на основни операции во рамки на апликации (основна работа со текст – Notes)
 • користење поддршка за повеќе јазици

M3
Име Користење компјутери II: Microsoft Windows

Бр. на часови 12
Учесниците ќе научат

 • инсталација и конфигурација на оперативниот систем
 • инсталација на нови програми/игри
 • работа во мрежа (поврзување со други компјутери, како и печатачи)
 • архивирање (ZIP, RAR) и резервни копии на податоци (backup)
 • заштита од вируси

M4
Име Користење компјутери II: Linux (Ubuntu)
Бр. на часови 12
Учесниците ќе научат

 • инсталација и конфигурација на оперативниот систем
 • инсталација на нови програми/игри
 • работа во мрежа (поврзување со други компјутери, како и печатачи)
 • архивирање (ZIP, RAR) и резервни копии на податоци (backup)
 • заштита од вируси

M5
Име Користење интернет I
Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

 • организација на интернет
 • сурфање/навигација (разгледувачи – Internet Explorer, FireFox)
 • е-пошта (преку веб и со локална апликација – Outlook Express, Thunderbird)
 • сигурност

M6
Име Користење интернет II
Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

 • апликации (системи) за директна комуникација (ICQ, MSN, Skype, IRC)
 • директна размена на податоци помеѓу корисниците (P2P)
 • размена на податоци со помош на сервер (FTP)
 • прилагодувања за приватност

M7
Име Обработка на текст I: Microsoft Word

Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

 • инсталација
 • работа со документи
 • прилагодување страница за печатење
 • форматирање текст (изглед на букви и параграфи)
 • работа со табели
 • подредување во колони
 • заглавие и подножје (header & footer)

M8
Име Обработка на текст I: OpenOffice.org Writer

Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

 • инсталација
 • работа со документи
 • прилагодување страница за печатење
 • форматирање на текст (изглед на букви и параграфи)
 • работа со табели
 • подредување во колони
 • заглавие и подножје (header & footer)

M9
Име Обработка на текст II: Microsoft Word

Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

 • работа со секции
 • работа со стилови и автоматски содржини
 • вметнување нетекстуални елементи (објекти) како слики, графици и сл.
 • пишување деловни писма според ЕУ стандардот DIN 5008/676
 • циркуларни писма (mail merge)

M10
Име Обработка на текст II: OpenOffice.org Writer

Бр. на часови 20
Учесниците ќе научат

 • работа со секции
 • работа со стилови и автоматски содржини
 • вметнување нетекстуални елементи (објекти) како слики, графици и сл.
 • пишување деловни писма според ЕУ стандардот DIN 5008/676
 • циркуларни писма (mail merge)

M11
Име Табеларни пресметки I: Microsoft Excel

Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

 • инсталација
 • работа со документи, работни книги и работни листови
 • внесување на податоци
 • типови на референци
 • формули
 • формати на ќелии
 • дијаграми
 • изглед и прилагодување на страница за печатење

M12
Име Табеларни пресметки I: OpenOffice.org Calc
Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

 • инсталација
 • работа со документи, работни книги и работни листови
 • внесување на податоци
 • типови на референци
 • формули
 • формати на ќелии
 • дијаграми
 • изглед и прилагодување на страница за печатење

M13
Име Табеларни пресметки II: Microsoft Excel

Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

 • анализа со примена на функцијата „ако-тогаш“ (what-if analysis)
 • работа со поголеми работни листови
 • напредно работење со графикони
 • креирање веб-страници со помош на Excel

M14
Име Табеларни пресметки II: OpenOffice.org Calc

Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

 • анализа со примена на функцијата „ако-тогаш“ (what-if analysis)
 • работа со поголеми работни листови
 • напредно работење со графикони
 • креирање веб-страници со помош на Calc

M15
Име Мултимедијални презентации: Microsoft PowerPoint

Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

 • креирање и дизајнирање презентација
 • употреба на шаблони и ефекти
 • разни техники за приказ на слајдовите
 • печатење на презентацијата во разни форми

M16
Име Мултимедијални презентации: OpenOffice.org Impress

Бр. на часови 16
Учесниците ќе научат

 • креирање и дизајнирање презентација
 • употреба на шаблони и ефекти
 • разни техники за приказ на слајдовите
 • печатење на презентацијата во разни форми

Код M17
Име Напредно пребарување на интернет

Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

 • структура на вебот
 • видови пребарувачи
 • техники за ефикасно наоѓање информации

Код M18
Име Вовед во веб-дизајн

Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

 • креирање на статички веб-сајтови со Macromedia Dreamweaver или Microsoft FrontPage
 • основи на ХТМЛ (HTML)
 • обработка на текст за веб
 • обработка на слики за веб
 • каскадни стилови (CSS)

M19
Име Оптимизација за машини за пребарување

Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

 • интерна структура на веб-страница и најважни тагови
 • принципи на употребливост (usability)
 • техники за промовирање на веб-сајтот
 • препораки за постигнување висок ранг на машини за пребарување

M20
Име Основи на Флеш (Macromedia Flash)

Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

 • вовед во мултимедија и интерактивност
 • кориснички интерфејс на Флеш
 • креирање анимација

M21
Име Програмирање игри во Флеш (Macromedia Flash)

Бр. на часови 30
Учесниците ќе научат

 • интерактивност со Екшн скрипт (ActionScript)
 • пишување сценарио и креирање игра
 • видови игри (казино, логички, аркадни)
 • дополнителни елементи: екран за вчитување, листа на резултати

M22
Име Курс за брзо пишување на компјутер

Бр. на часови 10
Учесниците ќе научат

 • брзо да пишуваат на компјутер
  да користат софтвер за мерење на брзина на пишување

Контактирајте ја Фондацијата Метаморфозис доколку сте заинтересирани.

Назад кон: Услуги

Сподели:

meta tim sliki-02.jpg

Компјутерски

курсеви