meta tim sliki-02.jpg

Борјан Гаговски

Новинар

Млад новинар кој почнува со медиумската работа во студентските денови на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Има широки полиња на интерес, вклучувајќи меѓународна политика, социјалниот импакт на технологија и култура. Работи во Новинската агенција Мета од октомври 2023 година.

Н А Ш И О Т

Т И М