meta tim sliki-02.jpg

Деспина Ковачевска

Медиа мониторинг специјалист

Специјален едукатор и рехабилитатор со долгогодишно искуство во образованието на деца со посебни потреби и обучувач за вклучување на студентите со попреченост во Еразмус програмата. Нејзината кариера ја започува како грантист на ЛГБТ центарот и Хелсиншкиот комитет и работи на развивањето на капацитетите на маргинализираните заедници. Подоцна станува дел од проектот „Поддршка на изборните реформи во Северна Македонија“ на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) каде се стекнува со знаењата за мониторинг на владината програма.

Во рамките на Фондацијата Метаморфозис е ангажирана како медиа мониторинг специјалист.

Н А Ш И О Т

Т И М