meta tim sliki-02.jpg

Despina Kovaçevska

Specialiste pë monitorimin e mediave

Specialist edukatore dhe rehabilitatore me përvojë shumëvjeçare në edukimin e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe trajnuese për përfshirjen e nxënësve me aftësi të kufizuara në programin Erasmus. Ajo e filloi karrierën e saj si grantiste e Qendrës LGBT dhe Komitetit të Helsinkit dhe punon në zhvillimin e kapaciteteve të komuniteteve të margjinalizuara. Më vonë u bë pjesë e projektit “Përkrahje për reformat zgjedhore në Maqedoninë e Veriut” të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), ku fitoi njohuri për monitorimin e programit qeveritar.

Në Fondacionin Metamorfozis ajo është e punësuar si specialiste pë monitorimin e mediave.

T O N Ë

E K I P I