meta tim sliki-02.jpg

Филип Нешкоски

Раководител за оперативна поддршка

Има дипломирано и магистрирано на Машински факултет во Скопје, насока Индустриско инженерство и менаџмент.

Во минатото работно искуство се вбројуваат изработка на веб страници и развој на бази на податоци, учество во активности за контрола на квалитет и имплементација на ИСО стандарди.

Во Метаморфозис е задолжен за развој и администрација на веб решенија, безбедност и техничка логистика на информацискиот систем на Фондацијата како и поддршка на проекти.

Н А Ш И О Т

Т И М