meta tim sliki-02.jpg

Идлир Лума

Програмски асистент

Во 2019 година дипломира на Правен факултет на Државниот Универзитет во Тетово, а потоа во 2022 завршува магистерски студии по кривично право на истиот факултет. Во рамките на Фондацијата Метаморфозис е ангажиран како програмски асистент на повеќе проекти кои се во склоп на програмите Општествена одговорност и Човекови права на интернет.

 

Н А Ш И О Т

Т И М