Мени

Марија Панчевска

Дипломиран економист на департманот финансиски менаџмент на Економскиот Фактултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  Нејзините професионални интереси се во сферата на управувањето со финансиите и ревизијата. Нејзиното работното искуство е во областа на управувањето со јавните финансии, сметководството во јавниот сектор, мониторинг на ИПА проекти, како и во активности за имплементација на ИСО стандарди.

Во тимот на Фондација Метаморфозис се вклучува во јули 2017 година како грантов координатор, а од април 2018 година ја извршува функцијата финансиски менаџер. Нејзините одоговорности во Фондацијата Метаморфозис вклучуваат евиденција на трошоци, подготовка на финансиски извештаи за проектите, како и останати тековни работи поврзани со функционирањето на самата Фондација.