meta tim sliki-02.jpg

Надица Стамболџиоска

Проектна координаторка

Се придружува на тимот на Метаморфозис во 2023 година како проектна координаторка во рамките на програмата Медиуми за демократија, ангажирана на проекти врзани со справување со дезинформации. По професија преведувачка од англиски на македонски јазик и обратно, своето работно искуство го гради долги години во граѓанскиот сектор, особено во областите медиуми, образование и развој на граѓанското општество, а нејзиниот ангажман вклучува координација и спроведување на активности и грантови, како и административна, логистичка и комуникациска поддршка.

Н А Ш И О Т

Т И М