Криејтив комонс (креативни заеднички содржини)

31.08.2014

Проекти

Криејтив комонс (креативните заеднички содржини) му служат на јавниот интерес преку огромна размена на изразување, знаење и уметност. Нашата основна цел е на македонската јавност да и понудиме група на бесплатни лиценци за авторски права. Овие лиценци им помагаат на луѓето да му кажат на светот дека нивните авторски дела се слободни за делење, но само под одредени услови. Проектот беше спроведен на три нивоа кои опфаќаа: развивање на законска основа за воспоставување на структурата на Криејтив комонс, развој на техничка основа и подигнување на свеста кај заинтересираните за можностите кои ги нудат Криејтив комонс.

За потребите на законската основа беше анализирано националното законодавство за да се оценат можностите кои ги нуди македонскиот Закон за авторски права наспроти Лиценцата Криејтив комонс. Беше изработена Предлог-Лиценца за Криејтив комонс, а за тоа придонесоа сите релевантни чинители. Пошироката заинтересирана заедница – автори, уметници, академици и други релевантни тела на национално ниво беше вклучена во спроведувањето на проектот преку учество во спроведувањето на неколку активности предвидени со проектот, особено во изработката на националната лиценца и во понатамошното промовирање на концептот на Криејтив комонс.