Политички спектар

31.08.2014

Проекти

Политичкиот спектар овозможува утврдување на генералната идеолошка ориентација на лицата кои се тестираат. Функционира на тој начин што се одговара на вкупно 60 прашања, поделени во 5 тематски целини:

  • Перцепцијата на себеси и другите
  • Економија
  • Социјална политика, образование, култура, медиуми
  • Лични права (општествени вредности, религија, секс)
  • Политички систем, ред и поредок

Прашањата ја утврдуваат генералната ориентација на лицето што се тестира по две основи: левица/десница и слободарство/авторитарност, која ќе се прикаже по одговарањето на сите прашања на тестот.