Мени

Serbi: 92% e shfrytëzuesve të rinj të internetit janë në Facebook dhe në Twitter

Enti Shtetëror i Statistikës publikoi raportin për Përdorimin e teknologjive informatike-të komunikimit në Republikën e Serbisë për vitin 2011. Shfrytëzuesit e Twitter-it diskutojnë për raportin e nën hashtag-un #ICTSrbija.

Diskutimin në Twitter e inicoi Sllobodan Markoviq (smarkovic), i cili ndau disa konstatime kyçe:

  • Në krahasim me vitin 2010 numri i shfrytëzuesve të cilët kanë blerë nëpërmjet internetit është rritur për 100.000, dhe numri i përgjithshëm është 380.000
  • 82% e shfrytëzuesve asnjëherë nuk kanë porositur e as nuk kanë blerë nëpërmjet internetit
  • 18,3% e ndërmarrjeve në Serbi shfrytëzojnë Linuks, më së shumti ndërmarrje të mëdha (48%), më saktë bankat dhe kompanitë e sigurimeve (57,9%). 58% shfrytëzojnë Open Office (OpenOffice.org).

Marko Lazareviq (havijer) e përmendi këtë të dhënë:

Përqindja e ditës – 91,8% e popullatës [së re] në internet [të moshës prej 16 deri në 24 vjet] ka profil në Facebook ose në Twitter…

Sipas raportit për Serbinë

52,1% e amvisërive kanë kompjuter,
41,2% e amvisërive kanë lidhje të internetit,
ndërsa, në tre muajt e fundit para anketës, internet kanë shfrytëzuar 42,2% e popullatës ose 2,4 milionë njerëz, prej të cilëve, 1,9 milionë për çdo ditë.
69,8% e të gjithë shfrytëzuesve kanë deklaruar se shfrytëzojnë rrjeta sociale, ndërsa 45,5% se e konsultojnë enciklopedinë Wikipedia.

Поврзани натписи