Vizualizim: Baza e të dhënave

Baza e të dhënave: Mbledhja sistematike e të dhënave përkatëse. Përdoren dhe janë të qasshme online. Ruhet në një mënyrë që të mund të menaxhohet dhe azhurnohet lehtësisht. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale […]

Vizualizim: Gamifikimi në edukimin online

Gamifikimi në edukimin online lidhet për dëshirat tona për të arritur qëllimin “e ngritjes së nivelit” dhe për të konkurruar për të tejkaluar homologët tanë. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i […]

Vizualizim: Të drejtat digjitale dhe rëndësia e tyre

Të drejtat digjitale lidhen me të drejtën për shpërndarje të barabartë të qasjes në internet dhe të drejtën për privatësi dhe mbrojtjen e të dhënave. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i […]

Vizualizim: Çfarë është e-tregtia?

E-tregtia: blerja dhe shitja e produkteve dhe shërbimeve në internet. Ju mund të blini gjëra përmes pajisjeve të mençura – telefonave, tabletëve, laptopëve dhe kompjuterëve. Me e-tregti, ju mund të blini pothuajse çdo gjë nga komoditeti i shtëpisë tuaj. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim […]

Vizualizim: A mund të daljomë varësinë digjitale?

Mbani mend: Përdorimi i tepërt i telefonave të mençur mund të ndikojë negativisht në jetën tuaj. Përdorimi i tepërt i rrjeteve sociale mund të çojë në rritje të izolimit, ankthit, më pak aktivitet fizik, depresion, etj. Varësia nga interneti mund ta bëjë të vështirë dallimin midis realitetit dhe botës virtuale, ndaj përdoreni me kujdes. Ky […]

Vizualizim: Shkathtësi të buta në hapësirën online

Aftësi që janë të rëndësishme për ne në hapësirën online: Komunikimi Organizimi Menaxhimi i kohës Fokusi Të qenit fleksibël dhe të arrish të përshtatesh. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar […]

Vizualizim: Njohuri digjitale

Por njohuri digjitale do të thotë që dimë si të: Mendojmë në mënyrë kritike Krijojmë, aksesojmë dhe verifikojmë informacionin Menaxhojmë online identitetin Mbrojmë privatësinë dhe të dhënat tona Përdorim teknologjinë në mënyrë efektive Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e […]

Vizualizim: Njohuri digjitale

Por njohuri digjitale do të thotë që dimë si të: Mendojmë në mënyrë kritike Krijojmë, aksesojmë dhe verifikojmë informacionin Menaxhojmë online identitetin Mbrojmë privatësinë dhe të dhënat tona Përdorim teknologjinë në mënyrë efektive Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip dhe , serbisht në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja […]

Vizualizimi: Inovacioni përmes të dhënave të hapura

Të dhënat e hapura kanë mundësinë të prodhojnë vlerë publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për transparencë dhe inovacion, por edhe për të bërë të mundur zhvillim ekonomik. Koncepti i të dhënave të hapura ka një natyrë transformuese dhe një potencial të madh inovativ. Të dhënat e hapura mundësojnë inovacion mbështetur tek të dhënat dhe krijojnë […]

Vizualizim: Inovacion digjital

Çfarë do të thotë inovacion digjital ? Zgjidhja e problemeve ekzistuese duke përdorur zgjidhje të ndryshme digjitale është një nga mënyrat e shumta për të përkufizuar inovacionin digjital. Për të qenë në gjendje të përdorim teknologjinë në mënyrë inovative, duhet të kalojmë një transformim digjital që do të thotë se ne duhet të kemi aftësitë […]

Vizualizim: Parimi “vetëm një herë”

Çfarë është parimi “vetëm një herë”? Ky parim është i lidhur me sektorin publik. Kjo do të thotë që qytetarët i japin të dhënat e tyre vetëm një herë tek administrata publike. Administrata publike duhet të shkëmbejë këto të dhëna në mënyrë që qytetarët të mos shkojnë në institucione të ndryshme dhe të japin përsëri […]

Vizualizim – Termat dhe kushtet

Në nivel praktik, kur duam të marrim produkte, ne nënshkruajmë për lloje të ndryshme të të drejtave mbi të dhënat tona dhe mënyrën se si ato mund të përdoren. Pra, megjithëse është më e shpejtë të klikojmë thjesht “Dakord”, a e dimë ne se për çfarë jemi dakord? Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, […]