VIZIONI I METAMORFOZS

Fondacioni Metamorfozis parashikon një shoqëri në të cilën qytetarët e angazhuar dhe të vetëdijshëm përdorin në mënyrë aktive mjete inovative për të ushtruar të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre civile, një shoqëri në të cilën ata janë të kujdesshëm për të ndikuar dhe kërkuar përgjegjësi nga autoritetet, duke siguruar një qeverisje demokratike, të përgjegjshme dhe të përgatitur.

Misioni për të arritur vizionin

Fondacioni forcon vetëdijen dhe kapacitetin e qytetarëve dhe shoqërisë civile që ata të marrin rolin më të mirë të mundshëm si aktivistë për demokracinë, duke mbështetur qeverinë për të përmbushur rolin e saj demokratik - për të punuar në shërbim të shoqërisë.

Programi Metamorfozis Përqendrohet në:

Fondacioni mbështet mbrojtësit e këtyre elementeve thelbësorë për një shoqëri demokratike dhe gjithëpërfshirëse dhe qëndron për këtë qëllim si një partner kryesor së bashku me autoritetet dhe qytetarët. Ai synon të bëhet një avokat kryesor kombëtar dhe rajonal i mbështetjes dhe mundësimit të angazhimit civil dhe përgjegjësisë së autoriteteve, me një theks të veçantë në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe ndarjen e njohurive.