meta tim sliki-02.jpg

Filip Neshkoski

Udhëheqës për mbështetje operative

Ka diplomuar dhe magjistruar në Fakultetin e Makinerisë në Shkup, në drejtimin e inxhinjerisë dhe menaxhmentit industrial.

Nga përvoja e kaluar e punës mund të përmenden përpilimi i ueb-faqeve dhe zhvillimi i bazave të të dhënave, pjesëmarrja në aktivitete për kontroll të kualitetit dhe implementim të standardeve ISO.

Në Metamorfozis ka për detyrë zhvillimin dhe administrimin e zgjidhjeve të bazuara në ueb, logjistikën teknike të sistemit informatik të fondacionit, si dhe përkrahje të shumë projekteve.

T O N Ë

E K I P I