meta tim sliki-02.jpg

Olivera Vojnovska

Gazetare - redaktore

Gazetare politike me pothuajse 30 vjet përvojë pune. Karrierën e saj si gazetare e filloi në gazetën e përditshme “Nova Makedonija”, ku punoi në periudhën nga viti 1993 deri në vitin 1999, e pastaj nga viti 1999 deri në vitin 2011 vazhdoi në “Utrinski Vesnik”.

Gjatë viteve të fundit ajo ka qenë e angazhuar në projekte që kanë të bëjnë me standardet profesionale dhe etike në gazetari, si dhe projekte për llogaridhënien dhe qeverisjen e mirë. Nga viti 2013 deri në vitin 2015 ajo ishte recensente në “Shërbimin e Verifikimit të Fakteve në Media”, ndërsa që nga dhjetori i vitit 2015 është redaktore në “Vërtetmatës”.

Ka diplomuar në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin “Shën Kiril dhe Metodi” në Shkup.

T O N Ë

E K I P I