meta tim sliki-02.jpg

Teofill Bllazhevski

Gazetar - redaktor

Ai punon si redaktor dhe gazetar në Fondacionin Metamorfozis, në projektet mediatike: “Shërbimi i Verifikimit të Fakteve në Media” dhe “Vërtetmatës” që nga viti 2015.

Blazhevski është gazetar i diplomuar, i cili ka avancuar arsimin e tij formal me trajnime të shumta në Maqedoni dhe jashtë saj.

Ai ka 33 vjet përvojë pune në gazetari, nga të cilët mbi 27 vjet profesionalisht si reporter, redaktor dhe kryeredaktor (9 vjet), në disa media të shkruara dhe elektronike, duke përfshirë edhe mediat e reja.

Blazhevski është anëtar i KA të Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni që nga viti 2014, nënkryetar i SPGM-së, si dhe anëtar i Këshillit drejtues të Transparency International – Maqedoni.

T O N Ë

E K I P I