meta tim sliki-02.jpg

Vlladimir Llazovski

Anëtar i Këshillit drejtues

Anëtar i Këshillit drejtues që nga viti 2015.

T O N Ë

E K I P I