Qeverisja e mirë: Projekti për e-Qeveri – Përkrahje për institucionet për futjen e standardeve (2010-2011)

Ndaje:

meta tim sliki-02.jpg

Qeverisja

e

mirë:

Projekti

për

e-Qeveri

-

Përkrahje

për

institucionet

për

futjen

e

standardeve

(2010-2011)