Qeverisja e mirë: Strategjia kombëtare për zhvillimin e shoqërisë informatike

Ndaje:

meta tim sliki-02.jpg

Qeverisja

e

mirë:

Strategjia

kombëtare

për

zhvillimin

e

shoqërisë

informatike