Njohja kompjuterike

Ky kurs ofron njohuri dhe mundësi për të përdorur kompjuterët dhe teknologjitë e ngjajshme në mënyre efikase, nëpërmjet shkëmbimit të një spektrit të gjërë të aftësive duke përfshirë edhe nivele të ndryshme, duke filluar prej aftësive themelore për përdorim deri në programim dhe zgjidhjen e problemeve në mënyrë të avancuar.