Model efikas për komunikim mes Komisioneve për marëdhënie ndëretnike dhe qytetarëve