Onlajn aktivizëm

Kursi ofron pikëpamje të reja për rolin të cilin e kanë aktivistët për të siguruar një shoqëri të hapur dhe të lirë. Fokusi është në shfrytëzimin e teknologjisë dhe mjetet onlajn për ti mobilizuar dhe organizuar mbështetësit si dhe për të ndërtuar komunikimin onlajn.