Onlajn gazetari

Me përparimin e mediumeve elektronike erdhi deri tek rritja e kërkesës për gazetarë të përgjegjshëm – profesional me aftësi dhe dituri ti përdorin mediumet e reja dhe për të transmetuar në të njejtën kohë informacione për publikun. Me këtë kurs, pjesëmarrësit do të mësojnë për të drejtat dhe përgjegjësitë e profesionistëve të mediave në demokraci.