Онлајн новинарство

Со напредокот на електронските медиуми дојде до зголемување на побарувачката за одговорни новинари – професионалци со вештини и знаење да ги користат новите медиуми и да се емитува навремено информирање на јавноста. Со овој курс, учесниците ќе научат за правата и обврските на медиумските професионалци во една демократија.