Мени
e_waste_recycle

Како да се справите со е-отпадот

Донирајте! Старите уреди кои веќе не ги користите, може да ги донирате. Постојат многу луѓе кои со задоволство ќе ги прифатат и ќе продолжат да ги користат. Доколку имате опрема за донирање може да ја огласите на сајтот на проектот „Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад“, во делот Ре-употреби. Вратете ги на производителот или рециклирајте Многу ...