mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

ПРИВАТНОСТ И САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ

Испреплетување на приватноста и безбедноста во дигиталниот свет се теми кои се секогаш актуелни во круговите на медиумите, активистите, граѓанските организации, и институциите. Преку овој сет на обуки, Фондацијата Метаморфозис се фокусира и на особено ранливите категории во дигиталната сфера – децата, учениците, тинејџерите, од кои, 99% секојдневно го користат интернетот. Покрај овие целни групи, граѓанските организации, активистите и новинарите често се изложени на безбедносни ризици и потребата од посигурна комуникација и размена на податоци е од суштинско значење за нив.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Модернизација на стандардите за заштита на личните податоци

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Приватност во дигиталната ера

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Сајбер безбедност и приватност

Фондацијата Метаморфозис со цел подигнување на свеста за сајбер безбедноста и приватноста во дигиталниот свет конинуирано организира настани и држи обуки од оваа тема. Тимот на Метаморфозис е составен од луѓе кои професионално се бават во оваа сфера како и надворешни соработници, ескперти кои имаат долгогодишно искуство. Доколку Вие или Вашата организација сакате да не […]