Медиумска писменост на социјалните мрежи – Епизода 2

Како да ја потврдиме веродостојноста на информациите кои секојдневно ги добиваме на социјалните мрежи. Проект реализиран од Здружение Калидус- Битола со поддршка од Фондација Метаморфозис и TechSoup.  

Патување во длабочините на земјата

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унија.  

Живописниот Река Регион

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унија.  

Полошки регион – живописни места и огромна културна разновидност

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унијa.  

Гастрономски искуства во Полог и Елбасан

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унија.  

Истражи ги скриените културни споменици на Полог и Елбасан

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унија.

Виа Игнација – главна трговска нишка во Византија

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унија.  

Убавините на Белш

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унија.  

Еко туризам, Елбасан – Полог

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан. Видеата се продуцирани со средства од Европската Унија.

Авантура Полог – Елбасан

Како дел од проектот СТЕП беа изработени 10 промотивни видеа со кои се презентираа природните и културните убавини на двата региони Полог и Елбасан.