Четврт периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [15.08.2020-15.12.2020]