ОПСЕРВАТОРИЈА НА МЕДИУМСКИТЕ РЕФОРМИ (ОМР)

02.03.2018

Проекти

Проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“ (ОМР) има цел да придонесе во исполнувањето на Итните реформските приоритети (ИРП), како услов за пристапување на РМ во ЕУ, преку идентификување и отстранување на пречките за демократскиот развој на медиумскиот сектор. Притоа, со проектот ќе се обрати внимание и на следниве краткорочни цели:

  • Да се овозможи редовен увид на јавноста во исполнувањето на ИРП во областа на медиумите во четирите столба – реформа на јавниот сервис, пристапот до информациите од јавен карактер, навредата и клеветата и владиното рекламирање – преку мониторинг анализа и застапување;
  • Да се зајакне јавната свест во врска со ИРП и предизвиците во областа на медиумите;
  • Да се создадат можности за медиуми за информирана јавна дебата помеѓу носителите на одлуки невладините организации и надзор и медиумите.

Проектот ги информира граѓаните за процесот на исполнување на итните реформски приоритети на разбирлив начин, прилагоден за неекспертска публика, со цел граѓаните да разберат зошто се важни ИРП и како нивното исполнување ќе придонесе за подобрување на нивниот живот. Истовремено, проектот ќе даде можности за граѓаните и за граѓанските организации да придонесат во јавната дебата, преку создавање механизми и канали за нивно поврзување со медиумите и со носителите на одлуки.

Со оглед на фактот дека во приот дел од проектот (1 јули 2017 до 30 јуни 2018) поголемиот дел од започнатите реформски зафати не се финализирани, се наметна потребата од продолжување со активности кои ќе придонесат кон забрзување на процесите за исполнување на реформските приоритети.

Проектните активности ќе се спроведуваат во периодот помеѓу 1 ноември 2019 и 30 октомври 2020 година.

За зголемена видливост и транспарентност на проектот, како и за поширока комуникација со јавноста, обезбедена е медиумска поддршка од новинската агенција „Мета“ , онлајн медиумот за зголемување на отчетноста „Вистиномер“ и порталот на албански јазик „Порталб“.

Во текот на 2017-2018 година проектот беше спроведуван во партнерство со „Агора“ – Центар за промовирање на граѓански вредности и со Платформата за истражувачко новинарство (ПИНА).

Финансиската поддршка за Опсерваторијата на медиумските реформи е обезбедена од „Фондацијата Отворено општество – Македонија“.

mediumski-item-img-1.png

Промовирање на отчетноста и транспарентноста на јавните реформи

Генерална цел на проектот Да се зголеми отчетноста на јавните службеници и да се промовира активен ангажман на информирани граѓани во Република Северна Македонија, овозможувајќи соработка со повеќе засегнати страни во процесите на…

mediumski-item-img-1.png

Брз одговор на дезинформации за вакцините

Име на проектот: Брз одговор на дезинформации за вакцините Цели на проектот Да се зголеми производството и споделувањето на проверени и едукативни медиумски содржини (насочени кон медиумски професионалци и општа публика); Барање транспарентност…

mediumski-item-img-1.png

Проверка на факти на Фејсбук содржини

Нашата определба Борбата против лажните вести е голема одговорност. Систематската проверка на фактите и известувањето базирано на потврдена вистина влијаат на зголемување на нивото на медиумска и информацикса писменост, а во исто време…