Објавен Регионалниот План за добро владеење за земјите од Западен Балкан

Во периодот меѓу јули- декември 2018 година, конзорциумот составен од 6 држави во регионот и Вестминстер фондација за демократија, развија Регионален индекс на отвореност кој служеше како индикатор за мерење на процентот на транспарентност на владите и министерствата во државите од Западен Балкан и достапноста на информациите до граѓанинот.

Регионалниот План за добро владеење во Западен Балкан, ги обединува посебните акциони национални планови на државите од Западен Балкан и вклучува препораки на високо ниво за секоја институција, а во насока на подобрување на нивната транспарентност. Во овој документ се разгледани низа прашања, следејќи ги принципите на транспарентност: од донесувањето на централна политика на отвореност на извршно ниво до редовно објавување на избирачки списоци на пратеници, дали судските органи одржуваат ажурирана веб-страница и дали локалните влади објавуваат информации навремено, итн.

Врз основа на тие мерења, водени согласно меѓународните стандарди, беа изготвени национални Планови за добро владеење со основни препораки и активности. Националниот сеопфатен план за добро владеење за државните институции во Република Македонија може да го погледнете тука.

Регионалниот индекс на отвореност, преку јавно демонстрирање како функционираат различните институции во овие области, ќе ги мотивира институциите да усвојат и имплементираат некои од предложените чекори за акција, да ја подобрат отвореноста и, следствено, резултатот во индексот за следната година да биде на повисоко ниво.

Во текот на следните три години, Регионалниот индекс на отвореност ќе се ажурира на годишна основа и ќе дејствува како референтна точка за напредок кон транспарентноста во регионот. Обновените национални планови за добро владењее за институциите ќе се развиваат врз основа на ревидираното постигнување. На тој начин работата на регионално ниво ќе го забрза темпото на промена на ова важно прашање, што е и една од целите на проектот ACTIONSEE.

 

Погледнете го документот Регионален План за добро владеење во Западен Балкан.

 

Проектот Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа – ACTION SEE е финансиран од Европската Унија, а е спроведуван од Фондацијата Метаморфозис, Вестминстер Фондација за Демократија, CRTA – Центар за истражување, транспарентност и отчетност, Здружение на граѓани Why not?, Центар за демократска транзиција, Open Data Kosovo (ODK) и Levizja Mjaft!.

Гледиштата изразени во овие истражувања се исклучиво на авторите и истражувачите.

Проценка на доброто владеење во Северна Македонија и регионот преку Индексот на отвореност – Собрание и извршна власт – мерење за 2021

Со поддршка од Проектот за граѓанско учество на УСАИД и Националната фондација за демократија, Фондацијата Метаморфозис во соработка со партнерите од регионалната мрежа на ГО – Отчетност, технологија и мрежа на институционална отвореност во Југоисточна Европа (ACTION SEE), подготви проценка на состојбата на добро владеење на собранијата и извршните гранки на централните власти на четири […]

Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021)

Регионален сеопфатен план за добро владеење на Западен Балкан

Во периодот меѓу декември 2018 и март 2019 година, конзорциумот составен од 6 држави во регионот и Вестминстер фондација за демократија, развија Регионален индекс на отвореност кој служеше како индикатор за мерење на процентот на транспарентност на владите и министерствата во државите од Западен Балкан и достапноста на информациите до граѓанинот. Регионалниот сеопфатен план за […]