Со критичко мислење до разобличување на дезинформации

Прирачникот е креиран со цел да се создаде основно средство за информирање и едуцирање на македонските граѓани, кое би придонело за негување на критичката мисла и
создавање култура на конструктивен дијалог. Литература што ќе придонесе за дијалог во кој е зачувано правото на сопствено мислење, со почитување и критичко преиспитување на други мислења.

Прирачникот е наменет за:

  • Граѓанските организации и владините институции што со здружени напори треба секојдневно да посочуваат кон медиумските манипулации со информации и да придонесуваат за развој на медиумската писменост кај македонските граѓани.
  • Секој граѓанин на Северна Македонија треба да се бори за почитување на професионалните стандарди во медиумските простори и да се стреми кон слободно мислење и изразување
Анализа на дезинформациите поврзани со ковид-19 во Северна Македонија

Зошто огромен број граѓани, но и новинари, политичари, професори и други јавни личности, потпаднаа под влијание на дезинформации за ковид-19 до тој степен што и самите земаа активна улога во нивно ширење, приспособување и измислување? Оваа појава претставува проблем на светско ниво, а е особено изразена во Република Северна Македонија, екстремно поларизирано општество, каде што […]