Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк

16.02.2018

Проекти

Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ е спроведуван од Фондацијата Метаморфозис и Евротинк – Центар за европски стратегии со финансиска поддршка на Европската Унија преку ИПА Програмата за граѓанско општество и медиуми 2016-2017.

Проект бр.: IPA/2017/393-851

Времетраење на проектот: 01.01.2018 – 31.12.2020

 

Општата цел на акцијата е да ја промовира медиумската писменост како основа за чување на правото на граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање култура на критичко размислување, плурализам на мислења и демократски вредности. Следниве конкретни цели, кои ќе се постигнат за времетраењето на проектот, ќе придонесат кон остварувањето на општите цели: (КЦ1) Унапредување на културата на критичкото размислување преку едукација на општата јавност за штетните последици кои медиумските манипулации ги имаат врз демократијата и европските вредности; (КЦ2) Зголемување на капацитетите на граѓанските организации (ГОи) и медиумите да адресираат медиумски манипулации (вклучително и говор на омраза) преку подобрување на нивоата на медиумска писменост преку заеднички ангажман со државните институции; (КЦ3) Зголемување на граѓанската побарувачка за отчетни медиуми преку јавна едукација, промоција на професионални стандарди и меѓународни практики кои ги штитат слободата на мислење и изразување.

mediumski-item-img-1.png

Брз одговор на дезинформации за вакцините

Име на проектот: Брз одговор на дезинформации за вакцините Цели на проектот Да се зголеми производството и споделувањето на проверени и едукативни медиумски содржини (насочени кон медиумски професионалци и општа публика); Барање транспарентност…

mediumski-item-img-1.png

Проверка на факти на Фејсбук содржини

Нашата определба Борбата против лажните вести е голема одговорност. Систематската проверка на фактите и известувањето базирано на потврдена вистина влијаат на зголемување на нивото на медиумска и информацикса писменост, а во исто време…

mediumski-item-img-1.png

ОПСЕРВАТОРИЈА НА МЕДИУМСКИТЕ РЕФОРМИ (ОМР)

Проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“ (ОМР) има цел да придонесе во исполнувањето на Итните реформските приоритети (ИРП), како услов за пристапување на РМ во ЕУ, преку идентификување и отстранување на пречките за демократскиот…