Анимација: Кибер-безбедноста и човековите права во Северна Македонија

15.12.2022

Видео лекции

Како кибер-безбедноста е поврзана со правото на здружување, слободата на говор и другите човекови права? Одговорот на ова прашање можете да го најдете во оваа кратка анимација.

 

Повеќе информации на оваа тема можете да најдете во истражувањето „Кибер-безбедност и човекови права во Северна Македонија и Западен Балкан: Мапирање на управувањето и чинителите“ што може да се најде на овој линк.

Oваа анимација е изготвена во рамки проектот „Добро владеење во сајбер безбедноста во Западен Балкан“ имплементиран од DCAF – Женевски центар за управување со безбедносниот сектор и финансиран од Канцеларијата за надворешни работи, Комонвелт и развој на Владата на Обединетото Кралство. Содржината на оваа анимација е единствена одговорност на Фондација Метаморфозис и на ниеден начин не ги одразува ставовите на DCAF и на донаторот.

multi-list-img-1.png

Топ три дезинформации за заштитните маски

Видео лекции

multi-list-img-1.png

Топ пет најбизарни дезинформации за вакцините

Видео лекции

multi-list-img-1.png

Топ пет дезинформации за коронавирусот

Видео лекции

Verified by MonsterInsights