Видео: Како да се заштитиме од злоупотреби на нашите лични податоци на Интернет?

13.09.2023

Видео туторијал

Видео лекции

За да бидеме побезбедни на интернет најчесто не е потребно да имаме некои напредни познавања на технологијата, ниту да правиме нешто премногу комплицирано. Напротив, можеме многу да си помогнеме самите себеси само ако си ги промениме навиките и на интернетот пристапуваме со барем ист степен на внимание како и во реалниот свет. Ова видео нуди предлози за лесни и корисни чекори што секој од нас може да ги преземе за да биде побезбеден на интернет.

multi-list-img-1.png

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 3)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека

Видео туторијал

Видео лекции

multi-list-img-1.png

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 2)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека

Видео туторијал

Видео лекции

multi-list-img-1.png

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 1)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека

Видео туторијал

Видео лекции