Video: Si të mbrohemi nga keqpërdorimi i të dhënave tona personale në internet?

13.09.2023

Video tutorial

Për të qenë më të sigurt në internet, zakonisht nuk është e nevojshme të kemi njohuri të avancuara të teknologjisë, e as të bëjmë ndonjë gjë shumë të komplikuar. Përkundrazi, ne mund ta ndihmojmë veten shumë nëse i ndryshojmë shprehitë tona dhe nëse i qasemi internetit të paktën me të njëjtin nivel vëmendjeje sikurse edhe botës reale. Kjo video ofron propozime për hapa të thjeshtë dhe të dobishëm që secili prej nesh mund t’i ndërmarrë për të qenë më i sigurt në internet.

multi-list-img-1.png

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 3)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet

Video tutorial

multi-list-img-1.png

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 2)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet

Video tutorial

multi-list-img-1.png

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 1)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet

Video tutorial