Видео: Правила за обработка на лични податоци

20.09.2023

Видео туторијал

Видео лекции

Тоа што еден податок е личен, не значи дека никој не смее да го користи, обработува, споделува, чува и слично. Сепак, има причина зошто личните податоци се викаат „лични“. Нивниот назив означува дека нашите лични податоци се само наши и ние, како луѓе, односно како субјекти на лични податоци, мораме да знаеме кој и зошто ги има нашите лични податоци, дали ги споделува со други лица, кои точно податоци ги има и колку долго ќе ги чува и слично. Во ова видео објаснуваме кои правила треба да се следат при обработката на нашите лични податоци.

multi-list-img-1.png

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 3)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека

Видео туторијал

Видео лекции

multi-list-img-1.png

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 2)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека

Видео туторијал

Видео лекции

multi-list-img-1.png

Видео: Правила што треба да ги следат институциите за да обезбедат законска обработка на личните податоци при развивањето на е-услуги (дел 1)

Глобалните трендови на дигитализација не ги одминуваат ниту јавните услуги и се повеќе се работи на обезбедување на испораката на јавни услуги и по електронски пат. Како можат институциите да се осигураат дека

Видео туторијал

Видео лекции