Video: Rregullat për përpunimin e të dhënave personale

20.09.2023

Video tutorial

Fakti që një e dhënë është personale nuk do të thotë që askush nuk mund ta përdorë, përpunojë, shpërndajë, ruajë etj. Megjithatë, ka një arsye pse të dhënat personale quhen "personale". Emri i tyre do të thotë që të dhënat tona personale janë vetëm tonat dhe ne, si njerëz, d.t.th si subjekte të të dhënave personale, duhet të dimë se kush dhe pse i ka të dhënat tona personale, nëse i ndan ato me njerëz të tjerë, saktësisht çfarë të dhënash ka dhe për sa kohë do t'i mbajë dhe të ngjashme. Në këtë video ne shpjegojmë se cilat rregulla duhet të ndiqen gjatë përpunimit të të dhënave tona personale.

multi-list-img-1.png

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 3)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet

Video tutorial

multi-list-img-1.png

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 2)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet

Video tutorial

multi-list-img-1.png

Video: Rregullat që duhen ndjekur nga institucionet për të siguruar përpunimin ligjor të të dhënave personale gjatë zhvillimit të shërbimeve elektronike (pjesa 1)

Tendencat globale të digjitalizimit nuk i anashkalojnë as shërbimet publike dhe po bëhen gjithnjë e më shumë përpjekje për të siguruar ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë elektronike. Si mund të sigurojnë institucionet

Video tutorial