Мени

Марија Василевска

Магистар по финансии и финансово право од Правниот факултет ”Јустинијан Први” во Скопје каде што има ја има стекнато дипломата по правни студии.

Во рамите на Фондацијата Метаморфозис е дел од проектниот тим на проектот на УСАИД за граѓанско учество како специјалист за мониторинг и евалуација. Нејзините професионални интереси се евалуација и мониторинг на образовни институции на ниво на Европска Унија според европските стандарди и критериумите утврдени во 2005 година.

Претходното работно искуство и е поврзано со медиуми и работа на полето на човековите права и демократијата на различни проекти.