Заштита на човековите права во ера на вештачка интелигенција

31.07.2023

Проекти

Општата цел на проектот „Заштита на човековите права во ерата на вештачка интелигенција“ е да придонесе кон заштита на човековите права во политиките поврзани со вештачката интелигенција.

Специфични цели:

  • Подигнување на јавната свест за предизвиците и ризиците по човековите права поврзани со усвојувањето на регулативата поврзана со вештачката интелигенција и
  • Поддршка на развојот на националните политики во областа на заштитата на приватноста и други човекови права на интернет.

Целни групи:

  • Граѓани, вклучително и маргинализирани групи
  • Граѓански организации
  • Медиуми

Период на реализација: 01.08.2023-14.06.2024

Донатор: Американска адвокатска комора – Иницијатива за владеење на правото (ABA ROLI – American Bar Association – Rule of Law Initiative)

mediumski-item-img-1.png

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен дигитален екосистем (ЕУ)

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ ОБЛАСТ – Заштита на лични податоци Наслов на проектот – Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен екосистем Вид на договор/ Категорија – 2021/429-271 ИПА компонента/

mediumski-item-img-1.png

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење на инклузивен дигитален екосистем (ABA ROLI)

Општа цел: Да се промовира спроведувањето на Законот за заштита на личните податоци при дизајнирање и испорака на дигитални услуги со цел да се направат побезбедни и подостапни за сите граѓани, особено за

mediumski-item-img-1.png

Човекови права на интернет / приватност

„Зголеменото користење на Интернетот со себе носи и зголемена потреба за развивање на вештини за превенирање на злоупотреби на човековите права он лајн. Континуираната едукација и застапувањето за заштита на човековите права е